ITIL® v3/v2011 Certificering

ITIL / IT Service Management

ITIL® is de enige samenhangende en gedetailleerde documentatie van ‘best practices’, de beste praktijkoplossingen, voor het inrichten van beheerprocessen binnen een ICT-organisatie. Honderden organisaties over de hele wereld gebruiken ITIL en er is een hele filosofie ontstaan rond de richtlijnen, zoals die in de in de ITIL boeken worden omschreven, en het ondersteunende professionele kwalificatieschema.

ITIL bestaat uit een serie boeken met richtlijnen voor het leveren van hoogwaardige IT-diensten en voor de inrichting en randvoorwaarden die nodig zijn om de IT-diensten te ondersteunen. ITIL is ontwikkeld vanuit het besef dat organisaties in toenemende mate afhankelijk zijn van IT en levert de beste praktijkervaringen voor IT Service Management.

Voordelen voor individuele deelnemers

 • U krijgt een praktisch kader om ICT-diensten aan bedrijven in kaart te brengen, te plannen, te leveren en te ondersteunen;
 • U kunt dankzij betrouwbaardere ICT-diensten de productiviteit, de doelmatigheid en de doeltreffendheid verhogen;
 • U kunt processen omschrijven met duidelijk vastgelegde verantwoordelijkheden voor iedere activiteit om de efficiency te verbeteren;
 • U kunt ervoor zorgen dat bedrijven gelijke tred houden met veranderingen, en dat ze in hun eigen voordeel veranderen;
 • U kunt werknemers helpen om zich meer op de behoeftes van klanten en op de ervaringen van gebruikers te concentreren, in plaats van dat ze te veel tijd aan de techniek besteden.

Voordelen voor organisaties

 • U kunt ICT-diensten afstemmen op bedrijfsprioriteiten om strategische doelen te kunnen bereiken;
 • U kunt de waarde van de dienstenportfolio verhogen en tegelijk kosten en risico’s verminderen;
 • U kunt een succesvolle zakelijke transformatie en groei met een grotere de concurrentievoorsprong mogelijk maken door de klanten- en dienstenportfolio’s te omschrijven en te beheren;
 • U kunt de competenties, de capaciteiten en de productiviteit van ICT-medewerkers verbeteren en beter gebruikmaken van hun vaardigheden en hun ervaring;
 • U kunt de tevredenheid van de gebruikers en van uw klanten over de ICT verbeteren, evenals de mening van de eindgebruikers en het imago van het merk.

ITIL Expert

Om ITIL Expert in ICT Service Management te bereiken, moet u met succes, als aanvulling op het Foundation-niveau, een aantal Intermediate-eenheden en als sluitstuk de cursus MALC afronden. Deze cursus brengt de volledige essentie van een levenscyclus-benadering voor servicemanagement samen, en bestendigt de kennis die door het kwalificatieprogramma heen is opgedaan.

Tenminste 22 credits zijn nodig om het certificaat ITIL Expert te behalen. Het Foundation certificaat vertegenwoordigt 2 credits en het Managing Across the Life Cycle certificaat 5 credits. Op Intermediate level zijn dus minimaal 15 credits nodig. Weet u hoeveel credit points u nog nodig hebt voor ITIL Expert? Via de link naar het ITIL Kwalificatieschema (ITIL Credit System) kunt u dit uitrekenen. Naast het aantal credit points ziet u ook of er (te veel) overlap is tussen de verschillende trainingen/certificaten.

Lees meer over het behalen van de ITIL Expert.

 

ITIL Master

Dit niveau van de kwalificatie zal uw vermogen vaststellen om de ITIL-begrippen op nieuwe terreinen toe te passen en te analyseren.

Lees meer over het behalen van de ITIL Master.

Ga voor de laatste ontwikkelingen in ITIL naar de ITIL Official Site.

Onze trainingen

Het certificaat ITIL Foundation in IT Service Management moet bevestigen dat u kennis hebt verworven van de ITIL-terminologie, de structuur en de basisbegrippen en dat u de kernbeginselen hebt begrepen van ITIL-praktijken voor Service Management.

Na afronding van de ITIL Foundation cursus en het examen, hebt u kennis vergaard en begrip gekregen op de volgende gebieden:

 • Service management als een practice
 • De ITIL-service levenscyclus
 • Algemene concepten en definities
 • Key principles en modellen
 • Bepaalde processen
 • Bepaalde functies
 • Bepaalde rollen
 • Techniek en architectuur
 • Vaardigheid en training

De ITIL Foundation training duurt 3 dagen en levert 2 punten op.

 

Examen Format

 • Nederlandstalig beschikbaar
 • Meerkeuzetoets
 • 40 vragen in dit examen
 • 26 punten nodig om te slagen (van de 40 beschikbare punten) – 65%
 • Duur 60 minuten
 • Gesloten boek.

Het ITIL Intermediate-niveau heeft een modulaire structuur waarin elke module een eigen focus heeft. U kunt zo veel of zo weinig Intermediate-kwalificaties nemen als u nodig hebt, en naar uw eigen behoeften. De Intermediate-modules behandelen meer details dan het Foundation-niveau; Intermediate is als kwalificatie door de bedrijfstak erkend.

Voor alle ITIL-examens op een hoger niveau is vereist dat een kandidaat de verplichte geaccrediteerde training heeft gevolgd vóór die het examen kan afleggen.

Er zijn twee stromen op het Intermediate-niveau, de Service Lifecycle Stream en de Service Capability Stream; download de pdf’s (Engelstalig) hieronder voor verdere informatie:

Service Lifecycle Stream (3-daagse trainingen, 3 punten ieder)

Service Capability Stream (4-daagse trainingen, 4 punten ieder)

De Service Lifecycle Stream bevat 5 afzonderlijke certificaten die zijn gebouwd rond de vijf kerntitels van het OGC (nu Cabinet Office). De Service Intermediate Capability Stream bevat 4 afzonderlijke certificaten die zich concentreren op het gedetailleerd invoeren van een proces en het management binnen clustergroepen.

Examens zijn Engelstalig.

Om de ITIL Expert-certificering te behalen, moet u met succes als sluitstuk de training Managing Across the Lifecycle afronden en voldoende creditpunten hebben verzameld via een uitgebalanceerde selectie van ITIL-onderwerpen. Deze training duurt 5 dagen en levert 5 punten op.

 

Examen Format MALC 2011

 • Engelstalig
 • Meerkeuzetoets
 • 10 vragen in dit examen
 • 35 punten nodig om te slagen (van de 50 beschikbare punten) – 70%
 • Duur 2 uur
 • Gesloten boek.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.