PRINCE2® Certificering

PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) is een op processen gebaseerde benadering van projectmanagement, die een gemakkelijk toe te snijden en op schaal te maken methode biedt voor het management van alle soorten projecten. De methode is de onbetwiste standaard voor projectmanagement in het Verenigd Koninkrijk en wordt over de hele wereld toegepast.

De voortdurende internationale ontwikkeling van PRINCE2-examens en van trainings- en cursusmateriaal draagt aanzienlijk bij aan de erkenning van PRINCE2 als een waarachtige internationale standaard. Steeds meer mensen ondervinden er de voordelen van dat trainingen, cursussen en kwalificaties over de hele wereld beschikbaar zijn.

Voordelen voor individuele deelnemers:

 • U leert om projecten te managen of in een projectomgeving te werken met behulp van de internationaal meest gerenommeerde projectmanagementmethode;
 • U zorgt ervoor dat de teamleden zich concentreren op de uitvoerbaarheid van het project in het licht van zijn zakelijke doelstellingen – in plaats van dat ze het voltooien van het project als een doel op zichzelf beschouwen;
 • U zorgt voor een samenhangende aanpak van het project en voor het vermogen om de waardevolle onderdelen ervan opnieuw te gebruiken, waarbij u de mobiliteit van medewerkers vergemakkelijkt en de gevolgen van personele wijzigingen beperkt;
 • U ontwerpt plannen en rapporten om op ieder niveau binnen het projectteam en de Projectraad aan de behoeftes te voldoen, zodat communicatie en controle worden verbeterd;
 • U slijpt de scherpe kantjes af van problemen en kwesties waar men zich druk over maakt en u concentreert zich steeds op de levensvatbaarheid van het project als zodanig;
 • U evalueert de projectportfolio om duidelijkheid te scheppen en verbeteringen aan te brengen bij het beoordelen van projecten.

Voordelen voor organisaties:

 • U profiteert van een gezamenlijke en duidelijke taal en aanpak bij het rapporteren, hetgeen tijd en moeite zal besparen;
 • U verhoogt het bewustzijn van de medewerkers rond hun rollen en verantwoordelijkheden tijdens de projectmanagementlevenscyclus;
 • U gebruikt een waardevol diagnose-instrument dat de borging en beoordeling van projectwerk, het oplossen van problemen en het houden van audits vergemakkelijkt;
 • U zorgt dat de stakeholders (waaronder sponsors en leveranciers van mensen en middelen) goed zijn vertegenwoordigd bij de planning en het nemen van besluiten;
 • U zorgt voor meer doeltreffende betrokkenheid van de stakeholders bij de goedkeuring van een project en bij het projectmanagement.

Onze trainingen

Het doel van de Foundation-kwalificatie is te bevestigen dat u voldoende kennis van, en inzicht in de PRINCE2-methode heeft om binnen een omgeving die PRINCE2 ondersteunt, effectief te kunnen werken met of binnen een projectmanagementteam. De Foundation-kwalificatie is ook een voorwaarde voor de Practitioner-kwalificatie.

Deze training wordt als 2- en als 3-daagse variant aangeboden.

 

Examen Format

 • Meerkeuzetoets
 • 75 vragen in dit examen
 • 5 controlevragen die niet in de scores meetellen
 • 35 punten nodig om te slagen (van de 70 beschikbare punten) – 50%
 • Duur 60 minuten
 • Gesloten boek.

De Practitioner-kwalificatie moet bevestigen dat u voldoende inzicht hebt bereikt hoe PRINCE2 in een scenariosituatie kan worden toegepast en toegesneden.

 

Examen Format

 • Objective testing
 • 8 vragen – met 10 afzonderlijke vragen, elke vraag is een punt waard
 • 44 punten mimaal nodig om te slagen (van de 80 beschikbare punten) – 55%
 • Duur tweeëneenhalf uur (150 minuten), zonder additionele leestijd
 • Open boek examen (alleen het PRINCE2 handboek).

Alle PRINCE2-Practitioners moeten binnen 3 à 5 kalenderjaren na hun oorspronkelijke certificering opnieuw worden geregistreerd. Lees meer over het Re-Registration Examination.

bron: website APMG-International

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.