WISP Certificering

WISP – Working In Small Projects

WISP is een nieuwe Project Management methode waarmee u al snel goed uit de voeten kunt. WISP staat voor Working In Small Projects en is uitstekend toepasbaar op ieder klein en middelgroot project.

Het is een methode waarbij je een goede structuur aanbrengt, zowel met betrekking tot besluitvorming en uitvoering als verantwoording. WISP kent een set van afspraken, documenten en principes (succesfactoren). Deze is overzichtelijk van omvang én aan te passen als het project of de omgeving waar het project in wordt uitgevoerd, daar aanleiding toe geeft.

Na het volgen van de 2-daagse WISP Foundation training kun je je inschrijven voor het online WISP Foundation examen. Dit examen is door APMG geaccrediteerd en is wereldwijd erkend.

De WISP Practitioner training bevat het onderdeel ‘in-course assessment’ waarbij je kunt laten zien ook daadwerkelijk over de benodigde skills te beschikken. Het bijbehorende APMG examen certificeert voor WISP Project Manager of WISP Teamlid.

 

Introductie

Projectmanagement is een enorm gevarieerd en fascinerend onderwerp. Bij projecten betrokken zijn, op welk niveau dan ook, betekent afwisseling, uitdagingen, harde deadlines en hard werken.

De bouwstenen van projectmanagement zijn wat ingrediënten zijn voor een kok. Net als een kok moet je alle ingrediënten kennen en weten hoe je deze kunt combineren. Hoe komt een goede kok aan de kennis en hoe kan hij met de ingrediënten een fantastisch diner samenstellen?

 

Door recepten te lezen, door ingrediënten te combineren of door maaltijden te bereiden? Natuurlijk is het een combinatie hiervan. Voor het managen van projecten geldt hetzelfde: lezen, toepassen en vooral leren van wat er goed en fout gaat. Soms voel je je bij het uitvoeren van een project alsof je veel te veel tegelijk moet doen. Voor het werken in of managen van projecten geldt: oefening baart kunst.

 

WISP is een nieuwe Project Management methode waarmee u direct goed uit de voeten kunt. WISP staat voor Working In Small Projects. Het is een methode waarmee een goede structuur aangebracht wordt, zowel met betrekking tot besluitvorming en uitvoering als verantwoording. WISP kent een set van afspraken, documenten en principes (succesfactoren). Deze is overzichtelijk van omvang én aan te passen als het project of de omgeving waar het project in wordt uitgevoerd, daar aanleiding toe geeft.

 

Doel

Na het volgen van deze training heeft u een goed beeld van Project Management in het algemeen en van Project Management volgens de WISP-methode in het bijzonder.

 

Doelgroep

De training is bedoeld voor iedereen die kennis én vaardigheden op wil doen van gestructureerd werken in en met projecten. Vanuit deze deskundigheid wilt u uw impact als Project Manager, Teamleider of Teamlid verder verstevigen. U wilt betere inzichten opdoen in de diverse fasen van een project en de daarbij behorende principes.

 

Vooropleiding

Er worden geen specifieke voorwaarden gesteld om deel te nemen aan deze training.

 

Duur en studielast

De training duurt 2 dagen. De studielast bedraagt voor deze training gemiddeld 16 uur.

 

Leermethodiek: klassikale training

Een klassikale training geeft u de garantie dat u uitstekend wordt opgeleid door deskundige, praktijk-ervaren trainers op hun vakgebied. De training wordt gegeven op basis van theorie, (groeps) opdrachten en praktijk gerelateerde discussies. Op deze wijze wordt Project Management concreet en toepasbaar gemaakt voor de praktijksituatie van de cursisten.

 

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte per training is 10 personen.

 

Certificering

Deze training leidt op voor het WISP Foundation examen en is een goede basis voor het Practitioner examen dat middels een in-course assessment wordt afgenomen. Deze APMG-examens zijn wereldwijd erkend. Na afloop van de training ontvangt u de digitale versie van ons instituut-certificaat.

 

Permanente Educatie

Aan WISP-certificeringen is geen verplichte Permanente Educatie verbonden.

 

Inhoud

In deze training komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

 

  • de fasering van een project;
  • de onderbouwing van een project;
  • de projectorganisatie;
  • kwaliteit en kwaliteitbeoordeling;
  • risicobeheersing;
  • plannen en planning;
  • rapporteren van de voortgang van het project.

 

Materialen

De studiematerialen bestaan uit handouts van de presentatie en de oefeningen. Aan het eind van de training worden deze materialen u via email toegestuurd. Het boek WISP De Basis voor projectmanagement dient als basis voor de training.

 

Beroepsbegeleiding

Via ons online support system wordt de mogelijkheid geboden om met onze praktijk-ervaren professionals van gedachten te wisselen over de mogelijkheden en obstakels die ervaren worden tijdens het toepassen van de geleerde theorie en vaardigheden en in het uitvoeren van de geplande verbeteracties. Gedurende en tot 3 maanden na het eind van de training hebben cursisten toegang tot dit systeem.

 

Studiebegeleiding

Gedurende en tot 3 maanden na afloop van de training wordt ondersteuning geboden aan de cursisten bij het bestuderen van de theorie. Dit vindt op individuele basis of in groepsverband plaats.

 

Kosten

De kosten van de training in het open rooster bedragen € 790,00 per persoon. Dit is exclusief BTW en inclusief een digitale versie van de studiematerialen, locatie- en arrangementskosten, een digitaal instituut-certificaat en eerder genoemde begeleiding.

Het boek WISP De Basis voor projectmanagement is verkrijgbaar via IT Education voor €29,50 per stuk, exclusief BTW.

 

Voor in-company trainingen calculeren wij een bedrag per trainer per dag en vervolgens de kosten per cursist voor studiematerialen, boek en support. Neem s.v.p. contact op voor de mogelijkheden.

 

Introductie

De WISP Practitioner training is het vervolg op de training WISP Foundation.

Doel

Na het volgen van deze training heeft u prima vaardigheden opgedaan om een project als WISP Project Manager te leiden of om als WISP Teamlid een prima toegevoegde waarde te bieden in het project.

Doelgroep

De training is bedoeld voor iedereen die kennis én vaardigheden op wil doen van gestructureerd werken in en met projecten. Vanuit deze deskundigheid wilt u uw impact als Project Manager, Teamleider of Teamlid verder verstevigen. U wilt betere inzichten opdoen in de diverse fasen van een project en de daarbij behorende principes.

Vooropleiding

Er worden geen specifieke voorwaarden gesteld om deel te nemen aan deze training.

Duur en studielast

De training duurt 2 dagen. De studielast bedraagt voor deze training gemiddeld 16 uur.

Leermethodiek: klassikale training

Een klassikale training geeft u de garantie dat u uitstekend wordt opgeleid door deskundige, praktijk-ervaren trainers op hun vakgebied. De training wordt gegeven op basis van theorie, (groeps) opdrachten en praktijk gerelateerde discussies. Bij het in-course assessment kunnen eigen cases ingebracht worden. Op deze wijze wordt Project Management concreet en toepasbaar gemaakt voor de praktijksituatie van de cursisten.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte per training is 10 personen.

Certificering

Deze training leidt op voor het WISP Practitioner examen. Dit APMG-examen is wereldwijd erkend. Na afloop van de training ontvangt u de digitale versie van ons instituut-certificaat.

Permanente Educatie

Aan WISP-certificeringen is geen verplichte Permanente Educatie verbonden.

Inhoud

In deze training komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

  • project management vaardigheden;
  • in-course assessment.

Materialen

De studiematerialen bestaan uit handouts van de presentatie en de oefeningen. Aan het eind van de training worden deze materialen u via email toegestuurd. Het boek WISP De Basis voor projectmanagement dient als basis voor de training.

Beroepsbegeleiding

Via ons online support system wordt de mogelijkheid geboden om met onze praktijk-ervaren professionals van gedachten te wisselen over de mogelijkheden en obstakels die ervaren worden tijdens het toepassen van de geleerde theorie en vaardigheden en in het uitvoeren van de geplande verbeteracties. Gedurende en tot 3 maanden na het eind van de training hebben cursisten toegang tot dit systeem.

Studiebegeleiding

Gedurende en tot 3 maanden na afloop van de training wordt ondersteuning geboden aan de cursisten bij het bestuderen van de theorie. Dit vindt op individuele basis of in groepsverband plaats.

Kosten

De kosten van de training in het open rooster bedragen € 790,00 per persoon. Dit is exclusief BTW en inclusief een digitale versie van de studiematerialen, locatie- en arrangementskosten, een digitaal instituut-certificaat en eerder genoemde begeleiding.

Het boek WISP De Basis voor projectmanagement is verkrijgbaar via IT Education. De kosten bedragen €29,50 per boek, exclusief BTW.

Voor in-company trainingen calculeren wij een bedrag per trainer per dag en vervolgens de kosten per cursist voor studiematerialen, boek en support. Neem s.v.p. contact op voor de mogelijkheden.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.