Project Management Approach Essentials

 

Introductie

Velen volgen een methode-training voor PRINCE2, PMI of bijvoorbeeld WISP en zijn hiermee door hun manager of door HR in stelling gebracht als Project Manager. In de praktijk blijkt vaak dat resultaten tegenvallen en dat er nog heel veel meer komt kijken om een goede Project Manager te worden.

De methode-trainingen zijn natuurlijk zeer nuttige trainingen, maar je kent dan min of meer ‘alleen’ nog maar de methode. Je hebt nog een scala aan skills nodig en zult moeten snappen hoe de relevante swimming lanes werken.

De training Project Management Approach geeft inzicht in het projectlandschap vanaf de eerste contacten over het project met de klant tot en met de hand-over aan de RUN-organisatie.

Wij hebben de training gerelateerd aan de kennis en vaardigheden die benodigd zijn in de diverse Business Stages en hebben daarbij de combinatie gelegd met competenties die er van een Project Manager verwacht worden binnen het e-CF framework.

 

Doel

Na het volgen van deze training heb je een goed beeld gekregen van het landschap waarin een project zich bevindt, heb je een aantal skills opgedaan of verbeterd en weet je hoe je een project (nog beter) kunt managen.
Deze training gaat niet in op een specifieke project management methode.

 

Doelgroep

De training is bedoeld voor iedereen die kennis én vaardigheden op wil doen van gestructureerd werken in en met projecten. Vanuit deze deskundigheid wil je jouw impact als Project Manager verder verstevigen.

 

Vooropleiding

Er worden geen specifieke voorwaarden gesteld om deel te nemen aan deze training.

 

Duur en studielast

De training duurt 3 dagdelen. Studielast is niet van toepassing.

 

Leermethodiek: klassikale training

Een klassikale training geeft u de garantie dat u uitstekend wordt opgeleid door deskundige, praktijk-ervaren trainers op hun vakgebied. De training wordt gegeven op basis van theorie, (groeps) opdrachten en praktijk gerelateerde discussies. Eigen cases ingebracht worden. Op deze wijze wordt Project Management concreet en toepasbaar gemaakt voor de praktijksituatie van de cursisten.

 

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte per training is 10 personen.

 

Certificering

Aan deze training is geen certificering verbonden. Na afloop van de training ontvang je de digitale versie van ons instituut-certificaat.

 

Permanente Educatie

Aan deze training is geen verplichte Permanente Educatie verbonden.

 

Inhoud

In de training komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

 • algemene theorie met betrekking tot projecten en Project Management;
 • overzicht en relatie business stages en project stages;
 • activiteiten en skills per business stage, waaronder
  • fasering van een project;
  • de onderbouwing van een project;
  • de projectorganisatie;
  • kwaliteit en kwaliteitbeoordeling;
  • risicobeheersing;
  • plannen en planning en rapporteren van de voortgang van het project;
  • samenwerking met Service Level Manager;
  • hand-over aan de RUN-organisatie.

De training wordt afgesloten met een groepsopdracht waarin bovengenoemde aspecten toegepast worden.

 

Materialen

De studiematerialen bestaan uit Engelstalige hand-outs van de presentatie en de oefeningen. Aan het eind van de training worden deze materialen u via email toegestuurd.

 

Beroepsbegeleiding

Via ons online support system wordt de mogelijkheid geboden om met onze praktijk-ervaren professionals van gedachten te wisselen over de mogelijkheden en obstakels die ervaren worden tijdens het toepassen van de geleerde theorie en vaardigheden en in het uitvoeren van de geplande verbeteracties. Gedurende en tot 3 maanden na het eind van de training hebben cursisten toegang tot dit systeem.

 

Studiebegeleiding

N.v.t.

 

Kosten

De kosten van de training in het open rooster bedragen € 790,00 per persoon. Dit is exclusief BTW en inclusief een digitale versie van de studiematerialen, locatie- en arrangementskosten, een digitaal instituut-certificaat en eerder genoemde begeleiding.
Voor in-company trainingen calculeren wij een bedrag per trainer per dag en vervolgens de kosten per cursist voor studiematerialen, support en eventuele boeken. Neem s.v.p. contact op voor de mogelijkheden.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.